1922 (1978)

 

 

 

Director:     Nikos Koundourus. 

Starring:      Antigoni Amanitou (Loukia),  Zaharias Rohas (Ilias),  Nikos Kapios, Vasilis Kolovos,  Olga Tournaki,  Betty Valassi,  Eleonora Stathopoulou (Antigoni).

Asia Minor Disaster and Asia Minor Greeks, arrested and led to death by Kemal's troops and armed groups of Muslims

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)