Adyutant ego prevoskhoditelstva (The Adjutant of His Excellency) (1969)

 

 

 

 

 

Director:

Starring:     Yuri Solomin (Koltsov), Vladislav Strzhelchik (General Kovalevskiy), Vladimir Kozel ( Colonel Schukin), Tatyana Ivanitskaya (Tatyana Schukina), Anatoliy Papanov (Father Angel, Bandit Chief), Nikolai Gritsenko (Vikentiy Pavlovich Speranskiy), Viktor Pavlov ( Miron Osadchiy), Yuriy Nazarov, Igor Starygin ( Mikki), Valentin Smirnitskiy, Lyudmila Chursina (Ksenia), Sergei Tseits, Boris Novikov ( Isaak Levinzon), Evgeniy Tashkov (Martyn Yanovich Latsis), Nikolai Timofeyev.

Soviet TV mini-series set in the Russian civil war where a Soviet secret policeman spies on the White Army

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)