Afganskiy izlom (Afghan Breakdown) (1990)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Michele Placido (Major Bandura), Tatyana Dogileva (Katya), Mikhail Zhigalov (Lieutenant colonel), Filipp Yankovsky (Nikita Steklov), Aleksey Serebryakov (Arsenyov), Nina Ruslanova (Tanya), Nikolai Ustinov (Vasya Onisimov), Rinat Ibragimov (Denis Popov), Khoshim Rakhimov (Gulakhan), Kiem Yakub (Gulakhan's son), Artur Uvarov (Ivanov), Yuriy Kuznetsov (Shchup), Viktor Proskurin (Simakov), Sergei Isavnin (Sedykh), Muso Isoyev (Adil).

Russian film; one of the best accounts of the war

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)