Baltiyskoe nebo - 1 seriya, 2 seriya (Baltic Skies, Part I & II) (1960)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Pyotr Glebov, Vsevolod Platov, Mikhail Ulyanov, Rolan Bykov, Mikhail Kozakov, Inna Kondratyeva, Eve Kivi, Lyudmila Gurchenko, Oleg Borisov, Vladislav Strzhelchik, Pavel Luspekayev, Fyodor Shmakov, Viktor Perevalov, Pavel Usovnichenko, Boris Arakelov.

fighter pilots fight against the blockade of Leningrad by German army during 1941 -1943

 

 

Spoiler Warning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)