Dansou no reijin (2008)

 

 

 

 

Director:     .  

Starring:     Meisa Kuroki (Yoshiko Kawashima, 14-35), Miki Maya (Yoshiko Kawashima, 38-41), Yűki Yagi (Yoshiko Kawashima, 6-7), Jiro Dan, Mitsuru Fukikoshi (Tanaka), Mikijirô Hira (Naniwa Kawashima).

Yoshiko Kawashima (1907-1948) a Manchu princess raised in Japan who became a spy for the Japanese in Manchukuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)