Gosudarstvennaya granitsa: My nash, my novyy... (1980)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Yuri Kayurov (V. I. Lenin), Avgustin Milovanov (V. R. Menzhinsky), Igor Starygin (Danovich), Aleksandr Denisov (Gamayun), Ernst Romanov (Fyodorov), Marina Dyuzheva (Nina), Vija Artmane (Zinaida Kirillovna), Viktor Tarasov (Khlebnev), Aristarkh Livanov (Serge), Pavel Vinnik, Aleksey Kozhevnikov.

a Russian and his mother try to flee Russia following the Russian Revolution of 1917

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)