Yingxiong Zheng Chengong (Hero Zheng Chengong) (2002)

 

 

 

 

Director:    

Starring:     Wenzhuo Zhao (Zheng Chengong), Qinqin Jiang (Xue Liang), Zhiguo Du (Zheng Zhilong), Yko Shimada (Gong's Mother), Shan Zhang, Min Xu.

Sino-Dutch War 1661; Zheng Chenggong and his battle with the Dutch Empire for control of Taiwan at the Siege of Fort Zeelandia.

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)