Jian qiao ying lie zhuan (Heroes of the Eastern Skies) (1977)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Ping An, Fu Min Chang, Jiu Chen, Sha-li Chen, Yu Hsin Chen, Ming Chiang, Pin Chiang, Han Chin, Han Chin, Ji-chi Chou, Ben Ko Chu, Hai Feng, Szu-Yuan Hao, Sze-Yuen Ho, Han Hsieh.

outnumbered Chinese Air Force in increasingly outdated American aircraft fights the Japanese air force

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)