Fu rong zhen (Hibiscus Town) (1986) 

 

 

 

Director:     Jin Xie.

Starring:     Wen Jiang (Qin,shutian), Linian Liu (Li, Guigui), Xiaoqing Liu (Wu, Yuyin), Ning Xu (Wuzhuala), Songzi Xu (Li, Guoxiang), Guangbei Zhang (Li, Mangeng), Zaishi Zheng (Gu, Yanshan), Shibin Zhu (Wang, Qiuhao).

a young woman lives through the Cultural Revolution

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)