Hitokiri (Tenchu) (1969)

 

 

 

Director:     Hideo Gosha.

Starring:    Shintar Katsu (Izo Okada),  Tatsuya Nakadai (Hampeita Takechi),  Yukio Mishima (Shimbei Tanaka),  Yjir Ishihara (Ryoma Sakamoto),  Mitsuko Baisho (Onimo),  Takumi Shinjo (Minakawa),  Noboru Nakaya.

one of the famous assassins of the Bakumatsu era 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)