Xi meng ren sheng (In the Hands of a Puppet Master) (1993)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Tianlu Li (Himself), Giong Lim (Li Tianlu, young), Ming Hwa Bai (Ong Hsiu, grandmother), Fue Choung Cheng (Li Tien Lu adolescent), Chingju Huang, Tunghsiu Kao, Hei Li, Wenchang Li, Hung Liou (Li Hei, grandfather), Wen-pin Liu, I. Toshiro, Chen-Nan Tsai (Komeng Dang, father), Jen-Nan Tsai, Yi-Hua Tsai, Juwei Tzuo.

second part of the trilogy about Taiwan history; Japanese use street puppets for propaganda making it tough for a Chinese puppet master

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)