Yangguang Canlan de Rizi (In the Heat of the Sun) (1994)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Yu Xia (Ma Xiaojun), Xiaogang Feng (Mr. Hu), Wen Jiang (Ma Xiaojun, adult), Geng Le (Liu Yiku), Xiaoning Liu (Liu Yiku, adult), Jing Ning (Mi Lan), Nan Shang (Liu Sitian), Gaowa Siqin (Mother), Hong Tao (Yu Beipei), Shuo Wang (Small-time conman), Xueqi Wang (Father).

young people roam the streets because the Cultural Revolution takes up most of their parents' time

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)