Zui hou de gui zu (The Last Aristocrats) (1989) 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Hong Pan (Li Tong), Cunxin Pu (Chen Yin), Kechun Li (Huang Huifen), Xiong Xiao (Lei Zhiling), Ling Lu (Zhang Jiaxing), Lisa Lu (Li's mother), Bing Wang (Li's father), Weixin Li (Huang's father), Meiyi Yan (Huang's mother), Bide Yan (Zhang's father), Xijuan Zhu (Zhang's mother), Da Ying (Zhou Daqing), Yongming Mao (Doctor Wang), Jun Zhu (Hua Jia-ju), Pin Wang (Luo Sao).

Four Chinese women students in the USA are stranded when the Communists take over Shanghai in 1948

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)