Lyubov Yarovaya (1970)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Lyudmila Chursina (Lyubov Yarovaya), Vasili Lanovoy (Mikhail Yarovoy), Rufina Nifontova, Vasiliy Shukshin, Kirill Lavrov, Anatoliy Papanov, Nina Alisova, Vladimir Kenigson (Malinin), Aleksei Gribov, Inna Makarova, Igor Dmitriev, Aleksey Kozhevnikov, Mikhail Ladygin, Boris Novikov, Petr Shelokhonov (Mazukhin).

Soviet film about the Russian Civil War

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)