Setouchi shonen yakyu dan (MacArthur's Children) (1984)

 

 

 

Director:     .  

Starring:     Takaya Yamauchi (Ryuta), Yoshiyuki Omori (Saburo), Shiori Sakura (Takeme "Mume" Hatano), Masako Natsume (Komako), Hideji Ôtaki (Ashigara), Haruko Kato (Haru), Ken Watanabe (Tetsuo).

Americans occupy the village of a young boy and his friends

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)