Moonzund (1987)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Oleg Menshikov (Sergey Artenev), Vladimir Gostyukhin (Semenchuk), Lyudmila Nilskaya (Klara), Nikolai Karachentsov (Von Knupfer), Yury Belyayev (Kolchak), Boris Klyuev (Von Grapf).

Russian film of Battle of Moon Sound in autumn 1917 between Russia and Germany

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)