Moy luchshiy drug, general Vasiliy, syn Iosifa  (My Best Friend, General Vasili, the Son of Joseph Stalin)  (1991) 

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Boris Shcherbakov (Bagrov), Vladimir Steklov (General Vasili Stalin), Andrei Boltnev, Irina Malysheva (Prostitute), Andrei Tolubeyev (Tolik), Petr Shelokhonov (Colonel Savinykh), Igor Gorbachyov, Igor Yefimov, Georgiy Shtil, Valentina Kovel, Andrei Ponomaryov, Yan Yanakiyev, Ernst Romanov, I. Myachina, Anatoliy Rudakov.

Lt. Gen. Vasili Stalin commander of Army and Air Force sports teams befriends a sports talent; but what will happen when the generalís father dies?

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)