Ni Liv (Nine Lives) (1957)

 

 

 

Director:     .

Starring:      Jack Fjeldstad (Jan Baalsrud), Henny Moan (Agnes), Alf Malland (Martin), Joachim Holst-Jensen (Bestefar), Lydia Opøien (Jordmoren), Edvard Drabløs (Skolelæreren), Sverre Hansen (Skomakeren), Rolf Søder (Sigurd Eskeland), Ottar Wicklund (Henrik), Olav Nordrå (Konrad), Alf Ramsøy (Ivar, kjelketrekker), Jens Bolling (Alfred, kjelketrekker), Per Bronken (Ole, kjelketrekker), Grete Nordrå (Stenografen), Lillebil Nordrum (Sykepleiersken).

 about Jan Baalsrud, a member of the Norwegian resistance during World War II

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)