Pervye radosti (No Ordinary Summer) (1956)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Mikhail Nazvanov (Pastukhov), Vladimir Druzhnikov, Vladimir Yemelyanov (Ragosin), Viktor Korshunov (Izvekov), Tatyana Konyukhova (Liza), Roza Makagonova (Anna).

intellectual joins a revolt and then becomes a professional revolutionary

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)