Shiberia Chôtokky 3 (Siberian Express) (2003)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Satomi Hisanaga, Shimako Iwai (Maki), Kanako Magara, Yoshiko Mita (Yumi Mori), Haruo Mizuno (General Yamashita), Taketoshi Naitô, Gregory Pekar (Daniel), Ken Utsui (Denzo Miyagi), Chihiro Ôtsuka.

General Tomoyuki Yamashita who conquered the British colonies of Malaya and Singapore (called "The Tiger of Malaya")

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)