Hawai Middouei daikaikusen: Taiheiyo no arashi (Storm Over the Pacific) (1960)

 

 

 

 

Director:     , .

Starring:     Y˘suke Natsuki (Lt. Koji Kitami), Makoto Sat˘ (Lt. Matsuura), Misa Uehara (Keiko), Keiju Kobayashi, Tatsuya Mihashi, Hiroshi Koizumi, Akira Takarada, Seizabur˘ Kawazu, Ken Uehara, Susumu Fujita, Takashi Shimura (Tosaku), Aiko Mimasu (Sato), Ken'ichi Enomoto, Akihiko Hirata, Tadao Nakamaru.

a navigator-bombardier in Japan's Naval Air Force is proud and certain of Japanese victory after Pearl Harbor and the early victories; but then comes the Battle of Midway

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)