Ermak (1996)

 

 

 

Directors:    , .

Starring:      Viktor Stepanov (Yermak), Irina Alfyorova (Alyona), Nikita Dzhigurda (Ivan Kolzo), Khodzha Durdy Narliyev (Kutchoum), Evgeniy Evstigneev (Czar Ivan Groznyj, Ivan the Terrible), Pyotr Velyaminov (Melenti), Aleksei Kolesnik (Pan), Mikhail Zhigalov (Yuryev), Aleksandra Kolkunova (Farida), Nikolai Mikheyev (Bolkhovsky), Mikhail Kulambayev (Karacha), Valeri Poroshin (Mikhailov), Viktor Sergachyov (Semyon Stroganov), Takhir Matyullin (Anika Stroganov), Sergei Fetisov (Nikita Stroganov).

Cossack leader Yermak Timofeyevich explored Siberia (starting 1579 or 1581) which opened that land to Russian expansion

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)