Yuliya Vrevskaya (1978)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Lyudmila Saveleva (Yuliya Vrevskaya), Stefan Danailov (Karabelov), Regimantas Adomaitis (Vereshchagin), Kosta Tsonev (Stariyat Vastanik), Yuriy Yakovlev (Nikolai Nikolaevich), Anatoliy Solonitsyn, Lidiya Terletskaya (Varvara), Vladislav Dvorzhetskiy (Nepokoynichki), Aleksey Petrenko (Stepan Knyazev), Emilia Radeva (Maykata na Karabelov), Dimitar Hadzhiyanev (Bashtata na Karabelov), Nikola Korabov (Fotografat), Elena Dimitrova (Sestrata na Karabelov), Vladimir Ivashov, Rolan Bykov.

for reasons of love Russian nurse Yuliya Vrevskaya follows the troops in the war between Russia and Turkey (1877-1878)

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)