Yunost (1937)

 

 

 

 

Director:    

Starring:     I. Aleychenkov, Semyon Svashenko (Andrei Shagan), Viktor Smirnov, Evgeniya Melnikova (Dunka), Ya. Rykov (Basov), Ivan Bobrov , S. Kelesidi (Osman), V. Metlov, S. Pryanishnikov, Nikolai Rybnikov, G. Usoltsev, Isma Bogatov, Mikhail Zayatsky, A. Trushin.

1920, fisherman’s son Andrei recruited on the side of the Whites versus the Reds; he and his father are killed for hiding a Red officer; the family plans revenge

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)